نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بابازاده، الهه سخن آغازین شماره ششم نشریه علمی ترویجی دلتا [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 3-3]
 • بابازاده، الهه سخن آغازین شماره هفتم نشریه علمی ترویجی دلتا [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 3-3]
 • بدری، مهسا حریم خصوصی و بزنگاه‌های اخلاقی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 43-45]

پ

ت

 • توکلی، زهرا چگونه سرطان را دقیق و به‌موقع پیش‌بینی کنیم؟ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 17-21]
 • توکلی، زهرا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]

ج

 • جهان تیغی، صبا چرا باید کودکان برنامه‌نویسی یاد بگیرند؟ [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 51-54]

ح

خ

 • خلیلی، علی اصغر فایل کامل شماره نخست نشریه UT-TED [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 1-56]
 • خلیلی، علی اصغر ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 49-54]
 • خلیلی، علی اصغر نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • خلیلی، علی اصغر سومین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی UT-TED در دانشگاه تهران برگزار شد [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 7-8]
 • خلیلی، علی اصغر ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 51-54]
 • خلیلی، علی اصغر نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • خلیلی، علی اصغر نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-48]

د

ر

 • ریاضی، فرهاد بررسی تاثیر زیبایی‌شناسی (استتیک) لحن‌ و شخصیت های نامعمول و گوشه دار در سینمای ایران بر توسعه ی مفهوم "انسان معاصر" [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 30-32]
 • ریاضی، فرهاد نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • ریاضی، فرهاد بازتعریف مفهوم قهرمان در مقایسه تطبیقی فیلم غلامرضا تختی اثر بهرام توکلی با جهان فکری آرون سورکین، فیلمنامهنویس آمریکایی [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 37-40]
 • ریاضی، فرهاد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • ریاضی، فرهاد نسبت هنر با توسعه اجتماعی؛ مطالعه موردی تئاتر و سینمای پس از انقلاب ایران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 32-34]
 • ریاضی، فرهاد تنهایی دم مرگ؛ برداشت نهایی در مدیوم کلوزآپ [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 91-93]
 • ربیعی، مهرداد فوتبال یا قدرت نرم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 72-76]
 • رضایی عزیز آبادی، حامد بادگیرها و تهویة طبیعی بخشی از تاریخچة ایران یا آیندة جهان! [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 32-36]
 • رضایی عزیز آبادی، حامد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • رهبانی، محمد صادق رازهای عصر یخبندان [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 61-63]

ز

 • زادباقر، فاطمه همه‏ی ما مجرمیم اما یک مجرم بی گناه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 39-41]
 • زارع چاهوکی، محمدعلی نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • زارع چاهوکی، محمدعلی نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • زندی نظامی، محمدعلی برگزاری ششمین دوره مسابقه‌ی سخنراهای ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) در دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 30-31]

س

 • سخاوت، فاطمه در ترویجِ ترویج علم! [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-13]
 • سخاوت، فاطمه نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • سخاوت، فاطمه سخن آغازین [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 3-3]
 • سخاوت، فاطمه نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • سخاوت، فاطمه سخن آغازین [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 3-3]
 • سخاوت، فاطمه تازه های گروه دانشجویی UTTED [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 6-7]
 • سخاوت، فاطمه که ترویج آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! گفتگو با مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-19]
 • سخاوت، فاطمه نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-48]
 • سخاوت، فاطمه سخن آغازین شماره پنجم نشریه علمی ترویجی دلتا [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 4-4]
 • سخاوت، فاطمه به صرف فنجانی چای به سبک مروجان علم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 19-30]
 • سعدوندی، مهسا تحلیل تاب‌آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در بحران همه‌گیری کووید 19 [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 88-90]
 • سلیمی، یاسر هرچه منع بیشتر، دلالت افزون‌تر (نگاهی به نظریه‏ی ابطال‏گرایی کارل پوپر در فلسفه ‏ی علم) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 10-13]
 • سلیمی، یاسر استنتاج محتمل بیزی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 4-8]
 • سمندری مقدم، محمدحسین برگزاری دومین مسابقه ارائه سه‌دقیقه‌ای پایان‌نامه در دانشگاه تهران [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 38-39]

ش

ص

 • صادقی، امین چرا مسابقه UT-TED برگزار می‏شود؟ [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 3-3]
 • صادقی، امین نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صادقی، امین نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • صادقی، امین نسخه کامل شماره چهارم نشریه علمی-ترویجی UTTED [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 1-48]
 • صادقی دلوئی، مهران نگاهی بر مفهوم ترویج علم [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 4-6]
 • صادقی دلوئی، مهران نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • صادقی لاری، عاطفه نانوتکنولوژی و نانو پلیمرها در دارورسانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 42-44]
 • صادقی لاری، عاطفه نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صادقی نژاد، فاطمه زنان از (ز) تا (نان) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 83-85]
 • صبا، علیرضا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • صبا، علیرضا درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟! گفتگو با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 9-16]
 • صبا، علیرضا نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • صبا، علیرضا همزمان با دومین جشنوارة فرهنگ؛ چهارمین دورة مسابقة سخنرانی‌های ترویجی دانشگاه تهران برگزار شد [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 4-5]
 • صبا، علیرضا که ترویج آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! گفتگو با مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 13-19]
 • صبا، علیرضا نگاهی بر راه پر پیچ و خم ترویج علم در ایران [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 12-18]
 • صبا، علیرضا همه‌گیری کرونا، UT-TED را از پا نینداخت! [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 31-31]
 • صبا، علیرضا «نجوم»؛ در مسیر انفجار ابرنواختری یا کوتوله سفید شدن؟ (نگاهی به تاریخچه‏ ی مجله ‏ی نجوم) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 4-9]
 • صبا، علیرضا «چراغ» روشن «آسمان شب» ترویج علم مصاحبه با سیاوش صفاریان‌پور (مروج و رونامه نگار علم) [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • صبا، علیرضا آیینه نبستن خطاست! نگاهی به تاریخچه‌ی ساخت رصدخانه‌ی ملی ایران و حواشی آن [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 13-20]
 • صبا، علیرضا رونمایی از آخرین اختراع صادق کاذب: علم‌یاب مستعان! (مصاحبه با صادق کاذب (دانشجوی دکتری فلسفه علم)) [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 26-36]
 • صداقتی جهرمی، محمد دایرة فرصت آفرینی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 35-36]
 • صداقتی جهرمی، محمد گیمیفیکیشن و تاثیرآن بر انسان [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 42-44]
 • صداقتی جهرمی، محمد سوسک‌ها و سوسری‌ها [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 55-57]

ط

ع

 • عامری، شهاب این دگرگونی سریع‌تر از تاریخ است؛ از چیستی تغییرات اقلیم تا آمادگی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 44-47]
 • عباسی، صدف مهارت تحمل ابهام؛ قدم برداشتن در مه [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 59-61]
 • عباسی، عنایت تحلیل تاب‌آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در بحران همه‌گیری کووید 19 [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 88-90]
 • عباسی، میثم قوانین آسیموف در قرن تعامل انسان و ربات‌های هوشمند [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 47-50]
 • عبدالخالق، احمد تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 44-48]
 • عبدالخالق، احمد نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • عچرشاوی، مینا مغز وسوسه‌هایمان را کنترل میکند یا وسوسه‌ها مغزمان را؟ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 37-39]
 • علیزاده، مهرزاد مرگ شیرین:‌ یک تجربه عمیقا شخصی [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 40-42]
 • عیوض نژاد، علیرضا انسان و رویا: در جست‌وجوی معنا [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 45-47]

غ

 • غیاثوند، مریم تحلیل تاب‌آوری آموزشگران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در بحران همه‌گیری کووید 19 [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 88-90]
 • غیرتی، عباس بمب‌های الکترومغناطیسی؛ حملة خاموش [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 40-43]

ف

 • فرشاد، صباح چگونه سیستم عصبی ما سرِ خودِ ما کلاه می‌گذارد [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 17-19]
 • فرشاد، صباح نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • فرهادنژاد، رها بازگشت به مدرسه: سیاستمداران در آزمایشگاه [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 8-12]
 • فرهادنژاد، رها تاج‌داران در جدال با ویروس تاج‌دار نقش دولت‌ها در اطلاع رسانی علمی درباره ویروس کرونا [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 5-9]
 • فروغی، امیرحسین اگه میتونی منو بگیر! [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 23-25]

ق

ک

 • کرد، ایلیا فوتبال یا قدرت نرم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 72-76]

ل

م

 • محبی، مطهره چگونه از شر جملة «قضاوت نکن» خلاص شویم؟! [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 41-43]
 • محبی، مطهره نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • محمدی، مصطفی نگرش؛ جهشی برای بهتر زیستن [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 40-41]
 • محمدی، مصطفی نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • محمدباقری، زهرا آسان‌مرگی، آری یا نه؟ [دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 37-39]
 • مددی قلعه زو، مهدی می‌شود زندگی را هدیه داد [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 62-64]
 • مددی قلعه زو، مهدی دنیای مرموز دارک‏وب [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 71-74]
 • مسلمی، شهرزاد عقلانیت؛ شالودۀ مهاجرپذیری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 63-65]
 • مشهدی، کیمیا نقش فناوری‌های نوین ارتباطی – اطلاعاتی در توسعه ی فرهنگی و تحقق عدالت آموزشی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 47-48]
 • مشهدی، کیمیا نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • مظاهری تهرانی، سیمین ابر باکتری‌ها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 14-16]
 • مظاهری تهرانی، سیمین میکروبیوم انسانی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 45-45]
 • مظاهری تهرانی، سیمین نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]
 • معینی، یگانه چگونه خودم بمانم؟ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 68-71]
 • مفیضی، احمدرضا دنیای باکتریایی روده [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 33-36]
 • ملک لی، محسن مروری بر ابزار ترویج علم [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 49-50]
 • ملک لی، محسن نسخه کامل الکترونیکی شماره سوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 3، 1398، صفحه 1-56]
 • منظمی، الب ارسلان مغز وسوسه‌هایمان را کنترل میکند یا وسوسه‌ها مغزمان را؟ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 37-39]

ن

 • نجفی، عرفان آسیب شناسی سخنرانی‌های انگیزشی [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 76-79]
 • نیری، دانیال سگ‌های ولگرد؛ چالش‌ها و راهکارها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 52-55]
 • نظری، مریم چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ روشی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 36-39]
 • نظری، مریم نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 1-56]

ی

 • یارایی، احمد مرگ بعد از زندگی، زندگی بعد از مرگ [دوره 2، شماره 3، 1400، صفحه 52-54]
 • یزدان بخش، امیرحسین برای پیشگیری از ابتلا به کووید19 از چه دستکشی استفاده کنیم؟ [دوره 2، شماره 4، 1400، صفحه 58-60]