بحران هویت جوان ایرانی؛ مهر فراموش شده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چند صباحی است که فصل سرد بحران هویت‌ بر کارآمدی و توانمندی جوان ایرانی سایه افکنده و خانواده و جامعه هم در حل این بحران ناتوان هستند. ولی‌ آیا راه حل این بحران نباید از خود جوان و درون او نشأت بگیرد؟ قرن‌هاست که فرهنگ ایرانی‌ با کلماتی‌ چون مهر و عشق عجین شده و این همان راهی‌ است که شاعران و بزرگانمان، ما را به آن راهنمایی کرده‌اند و به نظر می‌‌آید که راه حل این بحران هم از جادة مهر می‌گذرد. اما ابتدا باید آن مهر را به یاد بیاوریم، آن گوهر خالص و ناب را، سپس پذیرای مهر دیگران باشیم تا در نهایت خودمان مهر ورزیدن را آغاز کنیم و به جایگاهی برسیم که لیاقتش را داریم، چنانچه حافظ می‌فرماید:
کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز                 تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان

کلیدواژه‌ها