به نام خداوند بخشنده مهربان

معرفی مسابقات سخنرانی های ترویجیUT-TED

نخستین دوره مسابقات سخنرانی های ترویجیUT-TED همزمان با جشنواره علمی-دانشجویی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»،27 لغایت 29 آبان ماه 1397 با حضور گسترده انجمن ها و فعالان علمی-دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مسابقات، امکان ترویج گزاره های علمی از سوی محافل دانشگاهی به سوی جامعه، با هدف اشاعه فرهنگ علمی و شناخت دقیق تر روشمندی علمی در بین مردم فراهم شد و بازخوردهای مثبت آن، هیئت برگزارکننده را به ادامه چنین رویدادی تشویق کرد و در نتیجه دومین دوره این مسابقات 19و 20 اسفند 1397 و سومین دوره آن نیز 9و 10اردیبهشت، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد.

استقبال دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصیلی از دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی داخل و خارج کشور ازجمله دانشگاه های تهران ،صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، علم و صنعت، خوارزمی، شاهد، فرهنگیان، شفیلد انگلستان، علامه طباطبایی، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، تبریز، کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، قم، کردستان، اراک، علم و فرهنگ، علوم و تحقیقات تهران و سایر دانشگاه های آزاد سراسر کشور، پیام نور، فنی و حرفه ای، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه، رصدخانه اخترفیزیکی بیوراکان ارمنستان و بنیاد سخنرانان حرفه ای ایران از مسابقات UT-TED باعث هیجان انگیزترشدن این رقابت شده است. همچنین سخنرانی‌های ترویجی جذاب و محیط پویای ارائه ها همراه با ایجاد چالش و بیان سؤالات و نظرات بین حاضران و سخنرانها، موجب استقبال و بازتاب بسیارخوب از این سخنرانی ها شده است.

نشریه علمی ترویجی UT-TED،به جهت ترویج علم و معرفی دستاوردها، سخنرانی ها و .... این رویداد تاسیس شده است.