نشریه دلتا با امتیاز علمی ترویجی
برطبق یکصد و چهلمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران، نام نشریه UT-TED به "دلتا" تغییر یافت.همچنین بر اساس مجوز صادر شده از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران با اعطای امتیاز نشریه حرفه‌ای به نشریه «دلتا» به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران موافقت شد و به‌عنوان یک نشریه علمی ترویجی و یک امتیازی محسوب می‌شود. این امتیاز به نویسندگان شماره‌های قبلی نیز تعلق خواهد گرفت. نشریه دانشجویی علمی ترویجی دلتا از آبان ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران فعالیت خود را آغاز کرد.مشروح خبر در:https://cultural.ut.ac.ir/?p=8597https://cultural.ut.ac.ir/?p=8637

مطالعه بیشتر

نشریه UTTED به شماره چهارم رسید
شماره چهارم نشریه دانشجویی UTTED منتشر شد. در این شماره از نشریه دانشجویی ترویجی UTTED مصاحبه با دکتر اکرم قدیمی، رئیس انجمن ترویج علم ایران را می‌خوانیم. همچنین مقالات نسبت هنر با توسعه اجتماعی، حشرات ناجیانی چندش آور، حریم خصوصی و بزنگاه‌های اخلاقی و آخرین اخبار فعالیت تیم دانشجویی UTTED را مطالعه می‌کنیم. نشریه دانشجویی UTTED، به صاحب امتیازی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، با مدیر مسئولی علی اصغرخلیلی و سردبیری فاطمه سخاوت که از پاییز سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را همزمان با آِغاز برنامه دانشجویی UTTED شروع کرد؛ به دوره دوم خود رسید و این شماره نخستین ...

مطالعه بیشتر

افتخار آفرینی نشریه UTTED در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران
UTTED نشریه دانشجویی شایشته تقدیر در بخش نشریات فرهنگی شد. فصلنامه علمی ترویجی UTTED وابسته به انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران توانست در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، عنوان نشریه شایسته تقدیر نشریات فرهنگی را به دست آورد. همچنین تیم دانشجویی UTTED توانست عنوان گروه دانشجویی برگزیده در بخش نگاه ویژه، حوزه ترویج اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست را به دست آورد. دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران،19 تا 22 آبان 1389 در باشگاه دانشجویان دانشگاه، برگزار شد. چهارمین دوره مسابقات سخنرانی ترویجی UTTED نیز در حاشیه این جشنواره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

شماره سوم نشریه دانشجویی UT-TED متشر شد
سومین شماره نشریه دانشجویی UT-TED از سوی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره از نشریه دانشجویی UT-TED گزارشی از برگزاری سومین مسابقه ترویجی  UT-TED، «مروری بر ابزار ترویج علم»، «درهای دانشگاه به روی مردم؛ باز است یا بسته؟» و مقالات علمی ترویجی سومین رویداد UT-TED را می خوانیم. نشریه دانشجویی UT-TED با هدف ترویج علم، وابسته به مسابقات سخنرانی های ترویجی UT-TED است. علی اصغر خلیلی مدیر مسئول و فاطمه سخاوت سردبیر این نشریه است. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه این نشریه به نشانی utttedsj.ut.ac.ir، آن را مطالعه کنند.

مطالعه بیشتر