اخبار و اعلانات

افتخار آفرینی نشریه UTTED در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

UTTED نشریه دانشجویی شایشته تقدیر در بخش نشریات فرهنگی شد. فصلنامه علمی ترویجی UTTED وابسته به انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران توانست در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، عنوان نشریه شایسته تقدیر نشریات فرهنگی را به دست آورد. همچنین تیم دانشجویی UTTED توانست عنوان گروه دانشجویی برگزیده در بخش نگاه ویژه، حوزه ترویج اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست را به دست آورد. دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران،19 تا 22 آبان 1389 در باشگاه دانشجویان دانشگاه، برگزار شد. چهارمین دوره مسابقات سخنرانی ترویجی UTTED نیز در حاشیه این جشنواره برگزار شد.

مطالعه بیشتر

شماره سوم نشریه دانشجویی UT-TED متشر شد

سومین شماره نشریه دانشجویی UT-TED از سوی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران منتشر شد. در این شماره از نشریه دانشجویی UT-TED گزارشی از برگزاری سومین مسابقه ترویجی  UT-TED، «مروری بر ابزار ترویج علم»، «درهای دانشگاه به روی مردم؛ باز است یا بسته؟» و مقالات علمی ترویجی سومین رویداد UT-TED را می خوانیم. نشریه دانشجویی UT-TED با هدف ترویج علم، وابسته به مسابقات سخنرانی های ترویجی UT-TED است. علی اصغر خلیلی مدیر مسئول و فاطمه سخاوت سردبیر این نشریه است. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه این نشریه به نشانی utttedsj.ut.ac.ir، آن را مطالعه کنند.

مطالعه بیشتر