افتخار آفرینی نشریه UTTED در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

UTTED نشریه دانشجویی شایشته تقدیر در بخش نشریات فرهنگی شد.

فصلنامه علمی ترویجی UTTED وابسته به انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تهران توانست در دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، عنوان نشریه شایسته تقدیر نشریات فرهنگی را به دست آورد.

همچنین تیم دانشجویی UTTED توانست عنوان گروه دانشجویی برگزیده در بخش نگاه ویژه، حوزه ترویج اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست را به دست آورد.

دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران،19 تا 22 آبان 1389 در باشگاه دانشجویان دانشگاه، برگزار شد. چهارمین دوره مسابقات سخنرانی ترویجی UTTED نیز در حاشیه این جشنواره برگزار شد.