بر اساس نویسندگان

ا

پ

ت

  • توکلی، زهرا [2] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

ح

خ

ر

  • ریاضی، فرهاد [4] دانش‌آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • رضایی عزیز آبادی، حامد [2] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ز

س

ص

ع

ف

  • فرشاد، صباح [2] کارشناس ارشد علوم شناختی، دانشگاه شهید بهشتی تهران و پژوهشکده علوم شناختی

ق

م

ن

  • نظری، مریم [2] دانش‌آموخته دکترای سواد اطلاعاتی دانشگاه شفیلد انگلستان