راهنمای نویسندگان

فراخوان دریافت مقالات نشریه علمی ترویجی «دلتا»

بدینوسیله به استحضار می‌رساند، انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران، آماده پذیرش و چاپ مقالات و مطالب علمی در نشریه دلتا (شماره ۶/بهار ۱۴۰۰) می باشد. لذا از اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان مقاطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه های کشور و فعالان دعوت به عمل می‌آورد تا با توجه به محورهای ذکر شده در پوستر فراخوان، جهت ارسال مقالات، مطالب علمی و اخبار روز در زمینه گرایش‌های مختلف و مرتبط اقدام نمایند.

پوستر فراخوان نشریه