تنهایی دم مرگ؛ برداشت نهایی در مدیوم کلوزآپ

نوع مقاله : فرهنگ

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

همه‏ گیری کرونا به ساحت بسیاری از مناسبات زندگی وارد شد و آن‌ها را وارد مرحله‏ی تازه‌ای کرد. از شیوه‏ی تعاملات تا مناسبت کاری. به دنبال آن مرگ نیز معنایی تازه به خود گرفت. افرادی که حتی شیوه‏ی تشییع آن‌ها نیز به‌کل متفاوت از پیشینیان بود و بازماندگانشان گویی ساحت دیگری از پایان زندگی را لمس می‌کردند. روایت حاضر در تلاش است بر مبنای دیدگاه پیشنهادی نوربرت الیاس، جامعه‌شناس آلمانی در کتاب تنهایی دم مرگ و بر اساس تجربه‏ی زیسته‏ی مؤلفان به شرح این تغییر بپردازد و به بازخوانی آن مفهوم متناسب با شرایط تغییریافته نزدیک شود.