مرگ شیرین:‌ یک تجربه عمیقا شخصی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

در چند دهة اخیر مطالعات گسترده‌ای در زمینة بیماری دیابت که در حال حاضر ۴۲۵ میلیون نفر را در سراسر دنیا درگیر خود کرده، انجام شده است. هر چند تاکنون درمان قطعی‌ برای این بیماری کشف نشده است، تلاش‌های دانشمندان در زمینه‌های مختلف این بیماری در سال‌های اخیر موجب کمک به کنترل هرچه بهتر این بیماری شده است. در کنار اثرات فیزیکی گسترده‌ای که این بیماری می‌تواند بر سیستم‌های مختلف بدن داشته باشد که خود بسیار مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اثرات روحی و روانی ناشی از این بیماری بر اشخاص مبتلا به آن کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند. این اثرات می‌توانند تأثیر مستقیم بر کنترل این بیماری توسط شخص و در نهایت عواقب ناشی از دیابت داشته باشند. این موضوع نیازمند توجه بیشتر بخش پزشکی به مشکلات روحی و روانی این بیماران و آموزش‌های گسترده‌ی فردی و اجتماعی است...

کلیدواژه‌ها