برگزاری دومین مسابقه ارائه سه‌دقیقه‌ای پایان‌نامه در دانشگاه تهران

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

مدیرمسئول نشریه

چکیده

انجمن علمی دانشجویی ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران مسابقات ارائه پایان‌نامه سه‌دقیقه‌ای، ویژه دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه تهران را برگزار کرد.
به‌گزارش دلتا؛ این مسابقه با هدف تقویت مهارت‌های ارتباطی، تبدیل ایده به محصول، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، و ترویج علم و فناوری با حضور بیش از ۵۰ شرکت کننده و همکاری اداره‌ کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران برگزار شد.