چگونه خودم بمانم؟

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانش‌آموخته‌ی کارشناسی روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

خودپنداره در اثر تعاملات اجتماعی و بالاتر از همه روابط عاطفی، تحت تأثیر و تغییر قرار می‌گیرد. رنجی که پس از وقوع جدایی گریبان‌گیر افراد می‌شود تا اندازه‌ای ناشی از تغییرات منفی در خودپنداره است. وجود هویت کم‏وبیش ثابت و قابل اتکا و ابعاد هویتی متعدد و مستقل، دست کم بخشی از تفاوت میان آسیب‌پذیران پس از وقوع جدایی و کسانی که به صورت کارآمدتر از پس مدیریت شرایط برمی‌آیند را توضیح می‌دهد.

کلیدواژه‌ها