دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، خرداد 1400، صفحه 1-74 

معرفی کتاب

معرفی کتاب سیاره‏ی ویروس‌ها

صفحه 14-16

سجاد حفیظی بارجین


فرار از نقطه‏‌ی آبی کمرنگ

صفحه 35-38

سمانه احمدی؛ زینب سادات لسانی


شماره‌های پیشین نشریه

شهریور 1400، صفحه 1-95 خرداد 1400، صفحه 1-74 شهریور 1399، صفحه 1-78 آذر 1398، صفحه 1-48