برگزاری ششمین دوره مسابقه‌ی سخنراهای ترویجی با موضوع آزاد (دلتا) در دانشگاه تهران

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

2 دبیر انجمن ترویج علم و فناوری دانشگاه تهران

چکیده

نخستین دوره مسابقات سخنرانی های ترویجیUT-TED همزمان با جشنواره علمی-دانشجویی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»،27 لغایت 29 آبان ماه 1397 با حضور گسترده انجمن ها و فعالان علمی-دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مسابقات، امکان ترویج گزاره های علمی از سوی محافل دانشگاهی به سوی جامعه، با هدف اشاعه فرهنگ علمی و شناخت دقیق تر روشمندی علمی در بین مردم فراهم شد و بازخوردهای مثبت آن، هیئت برگزارکننده را به ادامه چنین رویدادی تشویق کرد و در نتیجه دومین دوره این مسابقات ۱۹ و ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ و به ترتیب دیگر دوره‌ها تا دوره پنجم، در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.