کلیشه‌های جنسیتی قالبی برای ساخت شخصیت آدم ‏آهنی

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان

چکیده

بحث کلیشه‌های جنسیتی یک بحث کاملاً ریشه‌ای و اساسی است چراکه می‌تواند همانند سایر تجارب ناخوشایند در کودکی در ساختار مغزی افراد از همان سنین کودکی تغییراتی ایجاد کند و از این مسیر عملکرد، افکار، رفتار و حتی تصمیم‌گیری‌های آن‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد و طبیعی‌ترین حقوق انسانی همچون اختیار و انتخاب را از افراد صلب کند تا در نهایت با یک الگوی از پیش طراحی‌شده به آن‌ها اجازه‌ی حضور در اجتماع را بدهد.
اگرچه تلاش‌هایی در جهت آگاه‌سازی مردم در رابطه با اثرات سوء کلیشه‌های جنسیتی بر زنان صورت گرفته است اما آگاهی افراد جامعه از آسیب‌های آن بر مردان پایین است و این چیزی است که مرد را در معرض مشکلات روحی قرار می‌دهد. باید در جهت آگاه‌سازی افراد و آموزش به‌موقع گامی محکم برداشته شود تا نسلی پویا پرورش یابد.

کلیدواژه‌ها