گیمیفیکیشن و تاثیرآن بر انسان

نوع مقاله : علم

نویسنده

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان

چکیده

 با افزایش رقابت در دنیای دیجیتال میان نشانگان تجاری، تولید محتوا باید به شیوه‌های نوین و جذاب‌تری صورت بگیرد. اگر قصد دارید از رقبایتان جلوتر باشید باید تمایز ایجاد کنید و این تمایز در دنیای امروز با گیمیفیکیشن ایجاد می‌شود. با این روش است که می‌توانید مخاطبان را جذب کنید، آن‌ها را مجاب کنید تا شما را به دوستانشان معرفی کنند و به‌این‌ترتیب بر سر زبان‌ها بیفتید. از سوی دیگر مهم­ترین اهمیت گیمیفیکیشن در افزایش میزان تعامل و مشارکت مخاطبان است که باعث می‌شود مخاطب شما را بهتر بشناسد و روی شما حساب ویژه­ای باز کند.

کلیدواژه‌ها