نسخه کامل شماره ۶ نشریه علمی ترویجی دلتا

مطالب عمومی

چکیده

در این شماره می‌خوانیم:
«نجوم»؛ در مسیر انفجار ابرنواختری یا کوتوله سفیدشدن؟ (نگاهی به تاریخچه مجله نجوم)
«چراغ» روشن «آسمان شب» ترویج علم (مصاحبه با سیاوش صفاریان‌پور، مروج و روزنامه‌نگار علم)
هرچه منع بیشتر، دلالت افزون‌تر (نگاهی به نظریه ابطال‌گرایی کارل پوپر در فلسفه علم)
ادبیات و علوم پزشکی؟ چه خوف!
فرار از نقطه آبی کم‌رنگ