مهارت تحمل ابهام؛ قدم برداشتن در مه

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانش‏آموخته‏ی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در زندگی همواره با موقعیت‌هایی روبه‌رو می‌شویم که با وجود تمام محاسبه‏ها و مشاوره‌هایی که انجام می‏دهیم، نمی‏توانیم سرنوشتشان را پیش‌بینی کنیم اما به‌جای پا پس‌کشیدن در چنین شرایطی، می‌توانیم عدم قطعیت را به‌عنوان یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر زندگی بپذیریم و جدا از آنچه به دنبال خواهد آمد، به بهترین شکل تلاشمان را انجام دهیم. این ایده ممکن است ترسناک به نظر برسد اما وقتی زندگی‌ را در مقیاس اجتناب‌ناپذیر مرگ تصور کنیم و بدانیم که به‌زودی زمان‌ به اتمام خواهد رسید، شجاعت بیشتری برای زندگی کردن خواهیم یافت. ذهن‌آگاهی و توجه کردن به احساسات و افکار منفی همراه با شفقت به‌جای سرکوب و انکار کردن‌ آن‏ها نیز می‌توانند به ما کمک کنند تا با تمام جرئت، توان و اشتیاقمان زندگی کنیم.

کلیدواژه‌ها