نسخه کامل الکترونیکی شماره دوم نشریه علمی ترویجی UT-TED

مطالب عمومی

نویسندگان

1 مدیر مسئول نشریه

2 سردبیر نشریه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

4 مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

5 مشاور نشریه

6 خبرنگار نشریه

7 دانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی دانشگاه تهران

8 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

9 دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه تهران

10 دانشجوی کارشناسی زیست‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

11 دانش‌آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

12 دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

13 دانش‌آموخته دکترای سواد اطلاعاتی دانشگاه شفیلد انگلستان

14 دانش‌آموخته‌‌ی رشته مهندسی و علم مواد، مقطع لیسانس، دانشگاه صنعتی شریف

15 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه تهران

16 دانش‌آموز پایه دهم (دوره دوم متوسطه، علوم تجربی)، مدرسه فرهنگیان طلوع

17 عضو موسسه علمی- محیط زیستی هدایتگران محیط آویسا

کلیدواژه‌ها