دایرة فرصت آفرینی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان

چکیده

آدم­های فرصت­آفرین آینده را می­بینند، آینده را می‌دانند و آن را خلق می‌کنند. کسانی که فرصت­آفرین هستند، به جای این­که از درون آموزش بگیرند، خودشان الگو و مرجع دیگران هستند. تفاوت افراد فرصت­آفرین در جهت حرکت در دایرة فرصت‌آفرینی است. آدم­های معمولی که 95 تا 99 درصد افراد اجتماع را تشکیل می­دهند، از بیرون به داخل می‌روند؛ یعنی از «چه» به سمت «چرا» می‌روند؛ اما آدم­های فرصت­آفرین از داخل دایره به بیرون حرکت می‌کنند؛ یعنی از «چرا» شروع می‌کنند و به «چه» می‌رسند. در این مقاله با استفاده از چهارچوب مفهومیدایرة فرصت‌آفرینی به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه برخی از اشخاص به فرصت‌آفرینان بزرگ تبدیل می‌شوند، دستاوردهای بزرگی دارند و کمک می‌کنند دیگران نیز دستاوردهای بزرگی داشته باشند...

کلیدواژه‌ها