بازگشت به مدرسه: سیاستمداران در آزمایشگاه

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشجوی کارشناسی زیست‌فناوری دانشگاه تهران

چکیده

در فرهنگ عامة ما داستان از دانشمندان تیزهوش یا حکیمان فرزانه که حاکمان خون­خوار را رام می­کنند یا دست‌کم کاری می‌کنند که نیروهای ویرانگر آن‌ها کمی مهار شوند، کم نیست. همة ما داستان هولاکوخان و خواجه نصیرالدین طوسی را شنیده­ایم؛ راست یا دروغ، این نگاه همیشه در فرهنگ ما بوده است که صاحبان خرد اگر بخواهند می­توانند نقش­های اجرایی پررنگ داشته باشند...