درهای دانشگاه به روی مردم باز است یا بسته؟! گفتگو با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

خبرنگار

چکیده

ترویج علم در دانشگاه چه جایگاهی دارد؟ آیا درهای دانشگاه به روی مردم بسته ‌است؟ دانشگاه و دانشگاهیان به‌عنوان یک رکن اساسی جامعه چه وظیفه‌ای در قبال مردم و جامعه دارند؟ آیا دانشگاه تهران به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور، برای مشکلات مردم برنامه دارد؟ فرصتی پیش آمد تا جمعی از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه تهران بتوانند، با مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، گفت‌وگویی صمیمانه داشته باشند ...

کلیدواژه‌ها