نسبت هنر با توسعه اجتماعی؛ مطالعه موردی تئاتر و سینمای پس از انقلاب ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته ی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش سیستم‌های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

بحث نسبت هنر/جامعه و تأثیرات و خدمات متقابل طرفین موردبحث و جدل همیشگی فعالان عرصة هنر بوده است. عده‌ای تقلیل جایگاه هنر به یک ابزار جهت بیان اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها و مسلک‌ها را نکوهش و از مفهوم هنر برای هنراستفاده می‌کنند و در مقابل افرادی، هنر را جز در نسبت با تأثیرات و شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... روز نمی‌پذیرند.
این پژوهش در تلاش است که با اشاره‌ای به تاریخچة این بحث ازلی- ابدی، به پیشینة این بحث در فرهنگ و هنر معاصر ایران بپردازد و از دل آن پیشنهاداتی را جهت رویکردی نو به این موضوع در فضای عمومی جامعه مطرح سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات