فوتبال یا قدرت نرم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموز پایه هفتم و همیار طبیعت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه مفید

چکیده

امروزه نقش ورزش و فوتبال از یک فعالیت بدنی یا نوعی تفریح فراتر رفته و کارکردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مهم‌تر از آن سیاسی و بین‌المللی پیدا کرده است. نفوذ ورزش در سراسر جهان و اسناد بین‌المللی جدید باعث توجه ویژه به ورزش شده‌ است. بین‌المللی شدن بسیاری از ورزش‌ها موجب شده تا کشورها به رقابت ورزشی بین‌المللی به عنوان عرصه‌ای برای کسب فرصت و پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف سیاسی و بین‌المللی خود توجه کنند. بر این اساس مفهوم دیپلماسی ورزشی در کنار انواع دیپلماسی‌های دیگر به عنوان قدرت نرم ظهور کرده است. این بررسی جایگاه و نقش فوتبال را در سطح بین‌المللی به منظور پیشبرد اهداف دیپلماتیک کشورها بررسی می‌کند که فوتبال می توانند فراتر از یک ورزش و شبیه قدرت نرم باشد.

کلیدواژه‌ها