رازهای عصر یخبندان

نوع مقاله : علم

نویسنده

دانشکده منابع طبیعی/ دانشگاه تهران

چکیده

سیاره‌ی زمین و اقلیم­هایش همواره در حال تغییر است. تغییراتی که بر ابعاد مختلف زندگی انسان مانند بعد اقتصادی، سیاسی و تجاری تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد. سرعت این تغییرات در گذشته آن­قدر کند بوده است که امری طبیعی به نظر می­آید، اما امروزه سرعت و میزان تغییرات اقلیمی بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. سؤالات زیادی پیرامون این موضوع وجود دارد، ولی بی­شک مهم­ترین سؤال این است که آیا تغییرات اقلیمی حاصل فعالیت­های انسانی است یا پدیده­ای طبیعی؟
عصر یخبندان، دوره­ی درازمدت کاهش دمای آب­و­هوای زمین است که در گسترش یخسارهای قاره‌ای، قطبی و آلپی تأثیرگذار است. عصر یخبندان بیشتر به دوره‌ای از یخسارها در نیم­کره­ی شمالی و جنوبی گفته می‌شود؛ پس ما هنوز در عصر یخبندان هستیم چراکه یخسارهای گرینلند و قطب جنوب هنوز وجود دارند.

کلیدواژه‌ها