چرا مسابقه UT-TED برگزار می‏شود؟

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

چکیده

شمار مقالات ایرانی از هزار مقاله در سال 1997 به بیش از پنجاه‌هزار مقاله در سال 2018 رسیده که سهم 2.6 درصدی از تولید علم سالانه­­ی جهانی را برای ایران نشان می‏دهد. بررسی‌های جمعیتی ایران نشان می‌دهد شمار دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دو دهه­ی گذشته ده برابر شده است که رشد تولیدات علمی را نیز موجب می‌شود؛ اما در مقابل تعداد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های ایران متناسب با رشد تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش نیافته که همین مورد به کیفیت آموزش و تحقیق در ایران ضربه زده است ...