با ‏هم‌‏آفرینی

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

اشتغال در دنیای امروز به یکی از اساسی‌ترین مسائل جوامع تبدیل شده است. بیکاری و در کنار آن اشتغال به کارهای کاذب از خطرناک‌ترین پدیده‌های عصر کنونی است. در دنیای امروز که در آن ابزارهای گوناگون بیش از هر زمان دیگر همه‌چیز را به هم متصل می‌کنند، کسانی که از رویکرد ایجاد روابط مشترک و متقابل حرفه‌ای بهره می‌برند شانس زندگی حرفه‌ای موفق را برای خود و دیگران افزایش می‌دهند. این نوشته با‌هم‌آفرینی را راهکاری برای نجات از وضعیت اشتغال کنونی و مؤثر در ساخت آینده عنوان می‌کند.

کلیدواژه‌ها