محصولات تراریخته؛ خوب یا بد؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی مواد غذایی دانشگاه تهران

چکیده

ژن‌ها واحدهای تعیین‌کننده‌ی ویژگی‌های هر جاندار هستند. به‌منظور تغییر ویژگی‌های یک جاندار می‌توان در ژن‌های آن تغییر ایجاد نمود؛ در‌نتیجه جاندار تبدیل به موجود تراریخته یا ترنس‌ژنیک می‌شود. از اهداف ایجاد محصولات تراریخته، تولید محصولات مقاوم به آفات، با نیاز محدود به آب و بازدهی تولید بالا می‌باشد که در راستای حفظ و کمک به محیط‌زیست و منابع آبی و همچنین تامین نیاز جمعیت در حال رشد، توسط مهندسان ژنتیک دنبال می‌شوند. محصولات تراریخته، مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا قرارگرفته‌اند و در بسیاری از کشورهای جهان مصرف می‌شوند. در مقابل محصولات تراریخته، محصولات ارگانیک وجود دارند که از خود گیاه اصلی بدون تغییر ژنتیکی تولید شده و از هیچ‌گونه سموم مبارزه با آفات و کودهای شیمیایی در تولید آن‌ها استفاده نشده است. این محصولات بازدهی پایین و مصرف آب بالایی دارند. با این وجود، به ‌نظر می­رسد چاره­ی کار در دست مهندسان ژنتیک و فرآورده‌های تراریخته است! علم وسیله­ای برای برطرف­کردن نیازهای انسان‌هاست؛ ولی احتمال خطا نیز در ‌آن وجود دارد که با سنجش‌های آزمایشگاهی استاندارد احتمال خطا کاهش می‌یابد. پس وقت آن است که به علم، پیشرفت‌ها و دستاوردهایش اعتماد کنیم.