نوع مقاله: خبر و گزارش

نویسنده

خبرنگار

چکیده

چهارمین دورة مسابقه سخنرانی‌های ترویجی دانشگاه تهران همزمان با دومین جشنوارة فرهنگ با شعار «ترویج فرهنگ دانشگاهی، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی» به کار خود پایان داد...