این دگرگونی سریع‌تر از تاریخ است؛ از چیستی تغییرات اقلیم تا آمادگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک دانشگاه تهران

چکیده

پدیدة تغییر اقلیم، طی سال‌های اخیر جای خود را در میان مهم‌ترین عناوین روزنامه‌ها و مجلات مختلف پیدا کرده است. نویسندگان، سیاستمداران و پژوهشگران، همچنان نظرات گوناگون و متناقضی دربارة این واژه ارائه می‌کنند و بارها آن را به چالش کشیده‌اند. در صورتی که این پدیده، یک پدیدة حقیقی باشد، پی بردن به لایه‌های عمیق آن ضروری است؛ چراکه حیات همة موجودات را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد که اتحاد نظر افراد موافق و انکارکنندگان و حتی جناح‌های بی‌طرف، در این برهه ضروری باشد. چه این موضوع دستمایة سیاسی باشد و چه حقیقتی انکارناپذیر؛ ارائة راه‌حل‌های منطقی و اخلاقی از خسارت‌های اقتصادی احتمالی پیش‌گیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها