ترویج علم و فرهنگ از دریچه UT-TED

مطالب عمومی

نویسنده

مدیر مسئول نشریه

چکیده

مسابقه سخنرانی­های ترویجی UT-TED هم‌زمان با جشنواره علمی-دانشجویی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه»، 27 لغایت 29 آبان ماه 1397 با حضور گسترده انجمن­ها و فعالان علمی-دانشجویی در دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. در دوره نخست این مسابقات، امکان ترویج گزاره‌های علمی از سوی محافل دانشگاهی به‌سوی جامعه باهدف اشاعه فرهنگ علمی و شناخت دقیق‌تر روشمندی علمی در بین مردم فراهم شد و بازخوردهای مثبت آن، هیئت برگزارکننده را به ادامه چنین رویدادی تشویق کرد و در نتیجه دومین دوره این مسابقات 19 و 20 اسفند 1397 نیز در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد ...