حشرات، ناجیانی چندش‌آور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش پرورش زنبورعسل

چکیده

در یک نگاه واقع‌بینانه اگر بشر در رفتارهای خود در برابر کرة زمین تجدیدنظر نکند وارد سیاه­ترین و دشوارترین عصر در تاریخ خود خواهد شد. دورانی که مادر بخشندة ما، زمین، دیگر توانی برای حفاظت از ما نخواهد داشت و ما به‌عنوان فرزندان زمین باید برای بقای خود به اصلاح اشتباهاتمان در برابر این مادر فرتوت بپردازیم. انسانِ هزارة سوم باید در سمت‌وسوی تلاش­های نیاکان خود و برخلاف انسانِ قرن 19 و 20، به دنبال ایجاد راهکارهای پایدار باشد. یکی از این راهکارها می­تواند استفاده از حشرات با هدف تامین غذا، کاهش پسماند، صرفه‌جویی بیشتر در منابع آب، گرده‌افشانی و ایجاد نظام­های پایدار کشاورزی باشد. در این مقاله به شکل گذرا به نقش بالقوة حشرات در کمک به بقای بشر در دهه­های آتی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها