دومین دوره مسابقه سخنرانی‌های ترویجی UT-TED دانشگاه تهران برگزار شد

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

مسئول ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

دومین دوره مسابقات سخنرانی­‌های ترویجی UT-TED به همت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران با هدف فراهم آوردن بستری جهت طرح و تبادل پیشنهادهای علمی و انگیزشی از سوی آنانی که تشنه کنجکاوی و آشنایی با ایده­هایی هستند که قادرند نگرش فردی، زندگی اجتماعی و در نهایت جهان را تغییر دهند، ۱۹ و ۲۰ اسفند­ ۱۳۹۷ برگزار در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد ...