سگ‌های ولگرد؛ چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی علوم محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

سگ‌ها به عنوان فراوان‌ترین گوشت‌خواران روی زمین مشکلاتی را برای انسان و حیات وحش به وجود آورده‌اند. اما به دلیل رابطة نزدیک با انسان، در بیشتر مواقع افراد در برابر کنترل جمعیت سگ‌ها، حتی اگر به روش‌های انسانی باشد، مقاومت می‌کنند. سگ‌های ولگرد هم در شهرها و هم در محیط‌های طبیعی برای انسان و حیات وحش مشکلاتی را به وجود می‌آورند. پیشنهاد می‌شود که به منظور کنترل جمعیت آن‌ها ترکیبی از راهکارها که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده انجام شود و رویکرد اتخاذ شده رویکرد مشارکتی و چندجانبه باشد تا بتواند ابعاد مختلف این موضوع پیچیده را به طور کامل در بر بگیرد. این مهم در گرو همکاری تنگاتنگ چندین ارگان مسئول با همکاری متخصصین و علاقه‌مندان و داوطلبان است.

کلیدواژه‌ها