تازه های گروه دانشجویی UTTED

نوع مقاله : خبر و گزارش

نویسنده

سردبیر نشریه

چکیده

دو خبر تازه از فعالیت‌های تیم دانشجویی UTTED