در ترویجِ ترویج علم!

نوع مقاله : گفت و گو

نویسنده

سردبیر نشریه

چکیده

واژگان علم و علم­ورزی مدت­هاست که نزد تعداد زیادی از افراد جامعه رنگ­باخته­اند و در بحبوحه­ی تدارکات بدوی زندگی، در لیست اقلام غیرضروری طبقه­بندی شده­اند. در این میان اما هنوز هم هستند افرادی که درک حقائق جهان هستی در چارچوب علم، آنان را چنان مشعوف می­کند که بر آن می­شوند این هیجان و شعف را با بیانی هرچه ساده­ با همنوعان خود به اشتراک بگذارند. افرادی که با نام مروج علم شناخته می­شوند. ترویج علم به چه معناست؟ منشا آن کجاست؟ آیا ترویج علم از دانشگاه که شاید همگان آن را کانون زایش علم بدانند، شروع می­شود؟ آیا پژوهش و ترویج دو حوزه­ی مستقل هستند و یا اینکه همپوشانی دارند؟