مغز وسوسه‌هایمان را کنترل میکند یا وسوسه‌ها مغزمان را؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی (اکسترن) دانشگاه جندی شاپور اهواز

2 دانشجوی پزشکی (اینترن) دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده

در دهة نود میلادی آزمایشی انجام شد که دیدگاه جدیدی را نسبت به رفتار انسان‌ها ایجاد کرد. این آزمایش  نشان داد که توانایی کنترل تمایلات آنی در افراد، با احتمال موفقیت بیشتر آن‌ها در آینده همراه است. این آزمایش منجر به ایجاد مفهوم خود مراقبتی (self-control) شد که به معنای کنترل تمایلات کوچک وسوسه‌برانگیز برای رسیدن به خواسته‌های بزرگ‌تر می‌باشد. همچنین با تصویربرداری از مغز مشخص شد که لوب پیشانی در مغز مسئول خود مراقبتی است؛ به طوری که در صورت عدم عملکرد این ناحیه توانایی خود مراقبتی فرد کاهش خواهد یافت. این توانایی با یک سری رفتارها قابل تضعیف و تقویت است. عملکرد قلب نیز در حالت خود مراقبتی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها