چرا باید کودکان برنامه‌نویسی یاد بگیرند؟

نوع مقاله : علم

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی رایانه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه می‏دانیم که کودکان آمادگی فراگیری بسیار بالایی دارند. این فرآیند زمانی تسهیل می‌شود که موضوع مورد آموزش برای آنان سرگرم‌کننده و جذاب باشد. ازآنجاکه کودکان گرایش زیادی به رایانه و ابزارهای الکترونیکی دارند، این جاذبه می‌تواند به‌صورت بهینه در جهت مثبت استفاده شود. با توجه به گسترش حضور و تأثیر برنامه‌نویسی در جنبه‌های مختلف زندگی و فناوری در دنیای امروز، آموزش آن به کودکان ضمن تأثیر چشمگیر در ویژگی­ها و توانایی‏هایی فردی آن‌ها، نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا می‏کند.

کلیدواژه‌ها