آیا ادبیات علم است؟

نوع مقاله : علم

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نشان‏دادن مرز هر چیزی که به علوم انسانی مربوط می‌شود، همواره با دشواری همراه بوده است و همان‌طور که از نام آن پیداست، وابسته به انسان و متعلقات آن است. انسان موجودی پیچیده و در حال تغییر است؛ بنابراین لازم است بدانیم علوم انسانی چیست و علم به چه معنا است. این نوشته بر آن است که حوزه‏ی ادبیات از شاخه‏ی علوم انسانی را موردبررسی قرار دهد و کاربرد کلمه‏ی علم در عبارت علوم انسانی را نقد می‏کند.

کلیدواژه‌ها