تغییرات کوچک، تاثیرات بزرگ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران و طراح شهر

چکیده

ذهن انسان اغلب در مواجه با مسائل پیچیده، راه‏حل‏های ساده و کم‏هزینه را به‌صورت غریزی بی‏ارزش می‏شمارد. این نگرش در واقع یک خطای شناختی در حوزة مدیریت و روانشناسی بیان شده است که در هنگام تصمیم‏گیری و ارزیابی شرایط دامن‏گیر انسان‏ها می‏شود. نتیجة این امر باعث می‏شود تا فرصت‏های موجود در اطراف خود را نتوانیم به‌درستی ارزیابی کنیم و به سمت ساختن راه‏حل‏هایی پرهزینه (مالی، زمانی و...) سوق پیدا کنیم. با توجه به حوزة تخصصی نویسنده، بررسی این نگرش در مواجه با مسائل شهری، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است؛ چرا که چگونگی مواجه با مسائل شهری و نحوة اتخاذ راه‏حل‏ها در آن، نقش تعیین‏کننده‏ای را در کیفیت زندگی شهروندان ایفا می‏کند؛ اما همچنان در شهر نیز رویکرد غالب برای حل این مسائل، مداخلات کلان مقیاس، پرهزینه و بلندمدت می‏باشد که این امر علاوه بر تحمیل هزینه‏های سنگین بر منابع اقتصادی شهر در بسیاری از موارد نتوانسته از کارآمدی لازم برخوردار باشد و زندگی روزمرة ساکنین را بهبود بخشد. تجربه‏ای در شهر قم نشان داد که گاهی اوقات یک مداخلة ساده و متمرکز با هزینة کم می‌تواند انرژی جدید و مثبتی را در زندگی روزمرة ساکنین ایجاد کند و از طرفی باعث شروع جریانی برای ارتقای خودبه‌خودی بافت اطراف شود.

کلیدواژه‌ها


1-     تیلر، ریچارد. (2017). سقلمه. ترجمه مهری مدآبادی (1397). انتشارات هورمزد.
2-     گلدول، مالکوم. (2000). نقطه عطف. ترجمه فریبرز آذرنیا (1396). انتشارات روزبهان.