مروری بر ابزار ترویج علم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

مروجان علم، علم تخصصی و احتمالاً با درک سخت برای عموم جامعه را از دانشمندان دریافت می‌کنند و با استفاده از روش‌ها و ابزار مناسب، آن را تبدیل به محتوایی همه‌فهم و قابل‌استفاده برای همة افراد جامعه می‌کنند. در این یادداشت تعدادی از مهم‌ترین ابزاری که به مروج علم در راه فراگیر کردن این خروجیِ ساده‌سازی شده از علم، کمک می‌کند معرفی می‌گردد. البته لازم به ذکر است که الزامی برای تسلط یک فرد به‌عنوان مروج علم بر همة این موارد نیست؛ بلکه می‌توان در قالب یک گروه ترویج علم، از افراد علاقه‌مند و مسلط به هرکدام از این مهارت‌ها بهره جست ...

کلیدواژه‌ها