زنان از (ز) تا (نان)

نوع مقاله : فرهنگ

نویسنده

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این نوشته داستان زنان کویر را روایت می‌کند، زنانی که همچون ستاره‌های پرفروغ آسمان کویر درخشان و صبور و آرام هستند و درست در زمانی که ما در هیاهوی تعیین قدرتمندترین زنان جهان از دیدگاه مجلات و رسانه‌ها هستیم، آن‌ها قهرمانان بی‌نشانی‌اند که در آرامش کویر فرو می‌روند و گمنام می‌مانند و حتی از ذهنمان گذر هم نمی‌کند که قدرت در دستان زنان قهرمان کویر است که معنا می‌یابد.

کلیدواژه‌ها