کووید19: بازتنظیم بزرگ

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران

چکیده

همه‌ی ما در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا به آینده و اینکه چه اتفاقاتی در انتظار ما است اندیشیده‌ایم. اینکه در آینده و پس از پایان همه‌گیری چه اتفاقاتی در ابعاد کوچک‌تر (در زندگی روزمره‌مان) تا در ابعاد بزرگ‌تر (جامعه و جهان) می‌افتد. نکته‏ی جالب‌توجهی که باید زمانی که به این موضوعات می‌اندیشیم در نظر بگیریم این است که همواره هر چالشی که برای بشریت در طول تاریخ اتفاق افتاده است، زمینه را برای پیشرفت در بسیاری از موضوعات فراهم کرده است.