چرا اغلب پژوهش‌ها بی‌رمق‌اند؟ روشی جواب‌داده برای مولدسازی پژوهش‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانش‌آموخته دکترای سواد اطلاعاتی دانشگاه شفیلد انگلستان

چکیده

هر پژوهشگر بین 2 تا 7 سال عمر مفید خود را صرف پژوهش می‌کند؛ اما این سرمایه‌گذاری بزرگ در نهایت و در بهترین حالت چیزی جز نمره، مدرک، ارتقا و چاپ یکی دو مقاله برای او نمی‌خرد. چرا؟ چون پژوهشش نه او را در موضوعی متخصص و برند می‌کند، نه مشکلی را حل می‌کند و نه چیزی به دانش موجود اضافه می‌کند. چرا اغلب پژوهش‌ها به این سرنوشت دچار می‌شوند؟ و برای حل این مشکل چه‌کار باید کرد که در سیستم آموزش و پژوهش فعلی کشور (که بیمار است) کار کند؟ در ادامه پس از کالبدشکافی این مسئله، مدلی نه‌ سازه‌ای برای مولدسازی پژوهش‌ها ارائه شده است که حاصل یک سفر اکتشافی است که از اکتبر 2004 موقع شروع پژوهش دکتری‌ام آغاز کردم و تا به امروز نتایج عالی خلق کرده‌ است ...