ویتامین نور

نوع مقاله : علم

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی آلی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

پژوهش‏های بسیاری در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران انجام شده است که کمبود ویتامین د در سطح جامعه را نشان می‏دهد. این کمبود منجر به شیوع بیماری‏هایی مانند راشیتیسم و نرمی استخوان افراد این جوامع می‏شود. دو فرم عمده‏ی این ویتامین که بیشتر موردنیاز بدن هستند، ویتامین د2 و د3 است. دو راه برای کسب این ویتامین وجود دارد. یکی نور خورشید و دیگری مواد غذایی دارای این ویتامین همچون ماهی سالمون، قارچ و ... . جذب ویتامین د با استفاده از نور به موقعیت جغرافیایی ساکنین مناطق مختلف کره زمین وابسته است چراکه هرچقدر به سمت قطب‏ها حرکت کنیم، شیوع فقر این ویتامین افزایش پیدا می‌کند. این فقر برای جذب ویتامین د3 و نه د2 عاملی مهم است زیرا ویتامین د3 فقط از این طریق جذب می‌شود.

کلیدواژه‌ها