آسان‌مرگی، آری یا نه؟

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از درمان‌های نو و تجهیزات پزشکی کارآمد نوید‌بخش زندگی طولانی‌تر برای انسان امروز است؛ اما برخی از بیماران مرگی آسان را به پیمودن مسیر طاقت‌فرسای درمان ترجیح می‌دهند. دیدگاه موافقان این عمل بر پایة آزادی انسان‌ها در انتخاب مرگ خود استوار است؛ درحالی‌که مخالفان معتقدند بیماران در انتخاب آسان‌مرگی آزادانه عمل نمی‌کنند و ارادة آن‌ها تحت تأثیر عوامل دیگری است. قانونی یا غیرقانونی شناختن آسان‌مرگی مسئله‌ای است که امروزه ذهن بسیاری از جوامع مختلف را به خود مشغول کرده است. به رسمیت شناختن این نهاد بنا بر دیدگاه‌های مبتنی بر نظریه‌های هنجاری اخلاقی متفاوت می‌تواند اخلاقی یا غیراخلاقی محسوب شود. در این زمینه پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود؛ آیا آسان مرگی اخلاقی است؟ آیا بیماران با اراده‌ای سالم این راه را برمی‌گزینند؟ بر جامعة پزشکی چه تأثیری خواهد داشت؟ آیا بهترین راهبرد است؟ در این نوشتار به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ داده خواهد شد...

کلیدواژه‌ها