سخن آغازین

سخن سردبیر

نویسنده

سردبیر نشریه

چکیده

در این روزهایی که برداشت‌های ساده‌انگارانه و غالبا اشتباه از مفاهیم و یافته‌های علمی، از طریق شبکه‌های اجتماعی، بی‌رحمانه بر افکار عمومی می‌تازند و کلاغ شبه‌علم را رنگ کرده و به‌جای قناری علم، به مردم ارائه می‌دهند، فاصلة فضای فکری دو سوی نرده‌های دانشگاه بیش از پیش در نظر دغدغه‌مندان عرصه‌های علمی و اجتماعی پررنگ شده است. گویی آن‌هایی که این سوی نرده‌ها در کلاس‌های درس "روش‌مندی علمی" را هجی می‌کنند و در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گاه برای استفاده از آن تلاش می‌کنند و گاه هم نه، همان سبکباران ساحل‌هایند که کجا دانند حال "عموم‌" ای را که کانال‌های چندهزار عضوی طب و خبر و... موثق‌ترین مرجعشان برای تصمیم‌های زندگی است!

کلیدواژه‌ها