پول‌هایت را بسوزان!

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه تهران

چکیده

پس از بحران اقتصادی بزرگ سال 2008، موجی عظیم از بی‌اعتمادی علیه سیستم بانکداری و نظام پول رایج شکل گرفت. نتیجة این بی‌اعتمادی‌ها، موردتوجه قرار گرفتن مقاله‌ای بود که توسط شخص (یا گروهی) ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو در همان سال نوشته شد. این مقاله آبستن ایدة جسورانة حذف مرکزیت بانک‌ها (و دولت­ها) به‌عنوان مراجع کنترل‌کنندة­ پول و تراکنش­های آن بود ...

کلیدواژه‌ها


1- Paraskevi Katsiampa. An empirical investigation of volatility dynamics in the cryptocurrency market. Research in International Business and Finance 50, 322-335. 2019.
2- Rainer Böhme, Nicolas Christin, Benjamin Edelman, and Tyler Moore. Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. Journal of Economic Perspectives—Volume 29, Number 2—Spring 2015.
3- Don Tapscott, Alex Tapscott. Blockchain Revolution. Penguin UK, 2015.
4- Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Cryptovest, 2008.