که ترویج آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها! گفتگو با مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران

نوع مقاله : گفت و گو

نویسندگان

1 سردبیر نشریه

2 خبرنگار

چکیده

علم مجموعه­ای از دانش­ و معلوماتی است که انسان توانسته از طریق روش­های گوناگون به آن‌ها دست یابد. هنگامی‌که سخن از ترویج علم به میان می­آید بیش از هر چیز رویکرد علمی و بینش جامعه نسبت به این موضوع به ذهن متبادر می­شود. سوال اصلی اینجاست که فعالیت‌های ترویج علم  در ایران چگونه جایگاه خود را پیدا کرده ‌است؟ آیا بسترسازی مناسبی برای پذیرش و اجرای آن در جامعه فراهم شده است؟ جای کدام اقدامات اساسی برای اجرای مؤثر فعالیت­های ترویج علم در ایران خالی است؟ سوالاتی از این دست بهانه‌ای شدند تا گفت­وگویی در رابطه با مشکلات و چالش‌های ترویج علم در ایران با سرکار خانم دکتر اکرم قدیمی مدیر گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و رئیس انجمن ترویج علم ایران داشته باشیم.