قوانین آسیموف در قرن تعامل انسان و ربات‌های هوشمند

نوع مقاله : علم

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

از هزاران سال قبل اندیشه‏ی ساخت مصنوعاتی که مانند انسان فکر و عمل کنند در ذهن اندیشمندان وجود داشته است. ایده‏ی ساخت ماشین‌هایی که دارای هوش باشند و بتوانند با انسان تعامل و ارتباط برقرار کنند با آغاز عصر دیجیتال و رشد فناوری‌های هوشمند به‌مرور از حالت انتزاعی به واقعیت تبدیل شد. در این میان موضوعاتی مانند نحوه‏ی ارتباط انسان و ربات‌های دارای هوش و آینده‏ی این موضوع همیشه ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است. قوانین سه‌گانه‌ی آسیموف نمونه‌ای از اولین تلاش‌ها جهت تدوین چارچوب‌هایی برای نحوه‏ی تعامل انسان و ربات‌ها به شمار می‌روند و به نظر می‌رسد با پیشرفت‌های بسیار سریع در ساخت ماشین‌های فیزیکی و مجازی که عملکردشان به‌سرعت شباهت‌های زیادی به انسان‌ها پیدا می‌کند، قوانینی که هفتادویک سال قبل توسط یک نویسنده‏ی علمی تخیلی مطرح شده‌اند، دوباره موردتوجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها