رونمایی از آخرین اختراع صادق کاذب: علم‌یاب مستعان! (مصاحبه با صادق کاذب (دانشجوی دکتری فلسفه علم))

نوع مقاله : گفت و گو

نویسنده

خبرنگار

چکیده

نمی‌دانم از دنبال‌کردن این تیتر چه انتظاری داشتید اما همین‌که فیلسوفان علم دست به اختراع بزنند به‌خودی‌خود کار عجیبی است چه رسد به آن‌که بخواهند دستگاهی را بسازند که علم‌ را تا شعاع ۱۱۱ متری بیابد! اما اگر آن فیلسوف علم «صادق کاذب» باشد همه‌چیز ممکن است! بالاخره هم صادق است و هم کاذب!
همین دغدغه‌ی ما برای اینکه بدانیم اصلاً می‌شود علم‌یاب مستعان ساخت یا نه باعث شد تا با یک دانشجوی دکتری فلسفه علم دانشگاه شریف به گفتگو بنشینیم و از او درباره‌ی چیستی و اهمیت فلسفه‌ی علم بپرسیم.